Wkkgz en AVG

Home » Wkkgz en AVG

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Op 1 januari 2016 is de Wkkgz ingegaan.

Mocht het voorkomen dat we samen niet uit een situatie komen en je een klacht wil indienen, dan is dat mogelijk via mijn beroepsvereniging VIV. Hier vind je meer informatie over de procedure.


Algemene Verordering Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Mijn praktijk voldoet aan de AVG.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
· een wettelijke geheimhoudingsplicht heb (beroepsgeheim)

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Comments & Responses

Comments are closed.